Toplotna pumpa

 

Toplotna pumpa

 

je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete.

Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-6 kWh.

Što u praktičnoj upotrebi znači i do 3.8 puta jeftinije grejanje u odnosu na sve klasične sisteme grejanja (dvra, ugalj, gas itd)

U tehničkoj praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora.

Toplotna pumpa je uređaj koji može toplotnu energiju da trasportuje iz spoljašnje okoline u zgradu ili iz zgrade u spoljašnju okolinu, tako da se u zimskom periodu koristi za grejanje, a u letnjem periodu za hlađenje prostora.

Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru.

Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. Ovaj tip toplotne pumpe daje najpogodnije rezultate.

U našoj ponudi možete pronaći Toplotne pumpe voda-voda od 10kw – 150kw, Izmenjivaci su marke SWEP, kompresori DANFOSS (USA),  COPPELAND (USA), digitalni kontroler DANFOSS, EMERSON DIXELL. Zastita podrazumeva: presostate, bimetale, čuvar faze, osigurači, vremenska zastita od nestanka struje, flow swich Danfoss.Toplotna pumpa R&R apatin